Οι διαστάσεις της δεξαμενής σας:
Παραλληλεπίπεδη
Υψος (cm/εκατοστά) Περιέχει (lt/λίτρα)
0 (cm/εκατοστά) 0.00 (lt/λίτρα)
1 (cm/εκατοστά) 7.85 (lt/λίτρα)
2 (cm/εκατοστά) 15.71 (lt/λίτρα)
3 (cm/εκατοστά) 23.56 (lt/λίτρα)
4 (cm/εκατοστά) 31.42 (lt/λίτρα)
5 (cm/εκατοστά) 39.27 (lt/λίτρα)
6 (cm/εκατοστά) 47.12 (lt/λίτρα)
7 (cm/εκατοστά) 54.98 (lt/λίτρα)
8 (cm/εκατοστά) 62.83 (lt/λίτρα)
9 (cm/εκατοστά) 70.69 (lt/λίτρα)
10 (cm/εκατοστά) 78.54 (lt/λίτρα)
11 (cm/εκατοστά) 86.39 (lt/λίτρα)
12 (cm/εκατοστά) 94.25 (lt/λίτρα)
13 (cm/εκατοστά) 102.10 (lt/λίτρα)
14 (cm/εκατοστά) 109.96 (lt/λίτρα)
15 (cm/εκατοστά) 117.81 (lt/λίτρα)
16 (cm/εκατοστά) 125.66 (lt/λίτρα)
17 (cm/εκατοστά) 133.52 (lt/λίτρα)
18 (cm/εκατοστά) 141.37 (lt/λίτρα)
19 (cm/εκατοστά) 149.23 (lt/λίτρα)
20 (cm/εκατοστά) 157.08 (lt/λίτρα)
21 (cm/εκατοστά) 164.93 (lt/λίτρα)
22 (cm/εκατοστά) 172.79 (lt/λίτρα)
23 (cm/εκατοστά) 180.64 (lt/λίτρα)
24 (cm/εκατοστά) 188.50 (lt/λίτρα)
25 (cm/εκατοστά) 196.35 (lt/λίτρα)
26 (cm/εκατοστά) 204.20 (lt/λίτρα)
27 (cm/εκατοστά) 212.06 (lt/λίτρα)
28 (cm/εκατοστά) 219.91 (lt/λίτρα)
29 (cm/εκατοστά) 227.77 (lt/λίτρα)
30 (cm/εκατοστά) 235.62 (lt/λίτρα)
31 (cm/εκατοστά) 243.47 (lt/λίτρα)
32 (cm/εκατοστά) 251.33 (lt/λίτρα)
33 (cm/εκατοστά) 259.18 (lt/λίτρα)
34 (cm/εκατοστά) 267.04 (lt/λίτρα)
35 (cm/εκατοστά) 274.89 (lt/λίτρα)
36 (cm/εκατοστά) 282.74 (lt/λίτρα)
37 (cm/εκατοστά) 290.60 (lt/λίτρα)
38 (cm/εκατοστά) 298.45 (lt/λίτρα)
39 (cm/εκατοστά) 306.31 (lt/λίτρα)
40 (cm/εκατοστά) 314.16 (lt/λίτρα)
41 (cm/εκατοστά) 322.01 (lt/λίτρα)
42 (cm/εκατοστά) 329.87 (lt/λίτρα)
43 (cm/εκατοστά) 337.72 (lt/λίτρα)
44 (cm/εκατοστά) 345.58 (lt/λίτρα)
45 (cm/εκατοστά) 353.43 (lt/λίτρα)
46 (cm/εκατοστά) 361.28 (lt/λίτρα)
47 (cm/εκατοστά) 369.14 (lt/λίτρα)
48 (cm/εκατοστά) 376.99 (lt/λίτρα)
49 (cm/εκατοστά) 384.85 (lt/λίτρα)
50 (cm/εκατοστά) 392.70 (lt/λίτρα)
51 (cm/εκατοστά) 400.55 (lt/λίτρα)
52 (cm/εκατοστά) 408.41 (lt/λίτρα)
53 (cm/εκατοστά) 416.26 (lt/λίτρα)
54 (cm/εκατοστά) 424.12 (lt/λίτρα)
55 (cm/εκατοστά) 431.97 (lt/λίτρα)
56 (cm/εκατοστά) 439.82 (lt/λίτρα)
57 (cm/εκατοστά) 447.68 (lt/λίτρα)
58 (cm/εκατοστά) 455.53 (lt/λίτρα)
59 (cm/εκατοστά) 463.38 (lt/λίτρα)
60 (cm/εκατοστά) 471.24 (lt/λίτρα)
61 (cm/εκατοστά) 479.09 (lt/λίτρα)
62 (cm/εκατοστά) 486.95 (lt/λίτρα)
63 (cm/εκατοστά) 494.80 (lt/λίτρα)
64 (cm/εκατοστά) 502.65 (lt/λίτρα)
65 (cm/εκατοστά) 510.51 (lt/λίτρα)
66 (cm/εκατοστά) 518.36 (lt/λίτρα)
67 (cm/εκατοστά) 526.22 (lt/λίτρα)
68 (cm/εκατοστά) 534.07 (lt/λίτρα)
69 (cm/εκατοστά) 541.92 (lt/λίτρα)
70 (cm/εκατοστά) 549.78 (lt/λίτρα)
71 (cm/εκατοστά) 557.63 (lt/λίτρα)
72 (cm/εκατοστά) 565.49 (lt/λίτρα)
73 (cm/εκατοστά) 573.34 (lt/λίτρα)
74 (cm/εκατοστά) 581.19 (lt/λίτρα)
75 (cm/εκατοστά) 589.05 (lt/λίτρα)
76 (cm/εκατοστά) 596.90 (lt/λίτρα)
77 (cm/εκατοστά) 604.76 (lt/λίτρα)
78 (cm/εκατοστά) 612.61 (lt/λίτρα)
79 (cm/εκατοστά) 620.46 (lt/λίτρα)
80 (cm/εκατοστά) 628.32 (lt/λίτρα)
81 (cm/εκατοστά) 636.17 (lt/λίτρα)
82 (cm/εκατοστά) 644.03 (lt/λίτρα)
83 (cm/εκατοστά) 651.88 (lt/λίτρα)
84 (cm/εκατοστά) 659.73 (lt/λίτρα)
85 (cm/εκατοστά) 667.59 (lt/λίτρα)
86 (cm/εκατοστά) 675.44 (lt/λίτρα)
87 (cm/εκατοστά) 683.30 (lt/λίτρα)
88 (cm/εκατοστά) 691.15 (lt/λίτρα)
89 (cm/εκατοστά) 699.00 (lt/λίτρα)
90 (cm/εκατοστά) 706.86 (lt/λίτρα)
91 (cm/εκατοστά) 714.71 (lt/λίτρα)
92 (cm/εκατοστά) 722.57 (lt/λίτρα)
93 (cm/εκατοστά) 730.42 (lt/λίτρα)
94 (cm/εκατοστά) 738.27 (lt/λίτρα)
95 (cm/εκατοστά) 746.13 (lt/λίτρα)
96 (cm/εκατοστά) 753.98 (lt/λίτρα)
97 (cm/εκατοστά) 761.84 (lt/λίτρα)
98 (cm/εκατοστά) 769.69 (lt/λίτρα)
99 (cm/εκατοστά) 777.54 (lt/λίτρα)
100 (cm/εκατοστά) 785.40 (lt/λίτρα)