Οι διαστάσεις της δεξαμενής σας:
Παραλληλεπίπεδη
Υψος (cm/εκατοστά) Περιέχει (lt/λίτρα)
0 (cm/εκατοστά) 0.00 (lt/λίτρα)
1 (cm/εκατοστά) 1.33 (lt/λίτρα)
2 (cm/εκατοστά) 3.75 (lt/λίτρα)
3 (cm/εκατοστά) 6.87 (lt/λίτρα)
4 (cm/εκατοστά) 10.54 (lt/λίτρα)
5 (cm/εκατοστά) 14.68 (lt/λίτρα)
6 (cm/εκατοστά) 19.24 (lt/λίτρα)
7 (cm/εκατοστά) 24.17 (lt/λίτρα)
8 (cm/εκατοστά) 29.44 (lt/λίτρα)
9 (cm/εκατοστά) 35.01 (lt/λίτρα)
10 (cm/εκατοστά) 40.88 (lt/λίτρα)
11 (cm/εκατοστά) 47.01 (lt/λίτρα)
12 (cm/εκατοστά) 53.39 (lt/λίτρα)
13 (cm/εκατοστά) 60.00 (lt/λίτρα)
14 (cm/εκατοστά) 66.83 (lt/λίτρα)
15 (cm/εκατοστά) 73.87 (lt/λίτρα)
16 (cm/εκατοστά) 81.11 (lt/λίτρα)
17 (cm/εκατοστά) 88.54 (lt/λίτρα)
18 (cm/εκατοστά) 96.13 (lt/λίτρα)
19 (cm/εκατοστά) 103.90 (lt/λίτρα)
20 (cm/εκατοστά) 111.82 (lt/λίτρα)
21 (cm/εκατοστά) 119.90 (lt/λίτρα)
22 (cm/εκατοστά) 128.11 (lt/λίτρα)
23 (cm/εκατοστά) 136.47 (lt/λίτρα)
24 (cm/εκατοστά) 144.94 (lt/λίτρα)
25 (cm/εκατοστά) 153.55 (lt/λίτρα)
26 (cm/εκατοστά) 162.26 (lt/λίτρα)
27 (cm/εκατοστά) 171.09 (lt/λίτρα)
28 (cm/εκατοστά) 180.02 (lt/λίτρα)
29 (cm/εκατοστά) 189.05 (lt/λίτρα)
30 (cm/εκατοστά) 198.17 (lt/λίτρα)
31 (cm/εκατοστά) 207.38 (lt/λίτρα)
32 (cm/εκατοστά) 216.67 (lt/λίτρα)
33 (cm/εκατοστά) 226.03 (lt/λίτρα)
34 (cm/εκατοστά) 235.47 (lt/λίτρα)
35 (cm/εκατοστά) 244.98 (lt/λίτρα)
36 (cm/εκατοστά) 254.55 (lt/λίτρα)
37 (cm/εκατοστά) 264.18 (lt/λίτρα)
38 (cm/εκατοστά) 273.86 (lt/λίτρα)
39 (cm/εκατοστά) 283.59 (lt/λίτρα)
40 (cm/εκατοστά) 293.37 (lt/λίτρα)
41 (cm/εκατοστά) 303.19 (lt/λίτρα)
42 (cm/εκατοστά) 313.04 (lt/λίτρα)
43 (cm/εκατοστά) 322.93 (lt/λίτρα)
44 (cm/εκατοστά) 332.84 (lt/λίτρα)
45 (cm/εκατοστά) 342.78 (lt/λίτρα)
46 (cm/εκατοστά) 352.74 (lt/λίτρα)
47 (cm/εκατοστά) 362.72 (lt/λίτρα)
48 (cm/εκατοστά) 372.70 (lt/λίτρα)
49 (cm/εκατοστά) 382.70 (lt/λίτρα)
50 (cm/εκατοστά) 392.70 (lt/λίτρα)
51 (cm/εκατοστά) 402.70 (lt/λίτρα)
52 (cm/εκατοστά) 412.69 (lt/λίτρα)
53 (cm/εκατοστά) 422.68 (lt/λίτρα)
54 (cm/εκατοστά) 432.66 (lt/λίτρα)
55 (cm/εκατοστά) 442.62 (lt/λίτρα)
56 (cm/εκατοστά) 452.55 (lt/λίτρα)
57 (cm/εκατοστά) 462.47 (lt/λίτρα)
58 (cm/εκατοστά) 472.36 (lt/λίτρα)
59 (cm/εκατοστά) 482.21 (lt/λίτρα)
60 (cm/εκατοστά) 492.03 (lt/λίτρα)
61 (cm/εκατοστά) 501.81 (lt/λίτρα)
62 (cm/εκατοστά) 511.54 (lt/λίτρα)
63 (cm/εκατοστά) 521.22 (lt/λίτρα)
64 (cm/εκατοστά) 530.85 (lt/λίτρα)
65 (cm/εκατοστά) 540.42 (lt/λίτρα)
66 (cm/εκατοστά) 549.92 (lt/λίτρα)
67 (cm/εκατοστά) 559.36 (lt/λίτρα)
68 (cm/εκατοστά) 568.73 (lt/λίτρα)
69 (cm/εκατοστά) 578.02 (lt/λίτρα)
70 (cm/εκατοστά) 587.23 (lt/λίτρα)
71 (cm/εκατοστά) 596.35 (lt/λίτρα)
72 (cm/εκατοστά) 605.38 (lt/λίτρα)
73 (cm/εκατοστά) 614.31 (lt/λίτρα)
74 (cm/εκατοστά) 623.13 (lt/λίτρα)
75 (cm/εκατοστά) 631.85 (lt/λίτρα)
76 (cm/εκατοστά) 640.45 (lt/λίτρα)
77 (cm/εκατοστά) 648.93 (lt/λίτρα)
78 (cm/εκατοστά) 657.28 (lt/λίτρα)
79 (cm/εκατοστά) 665.50 (lt/λίτρα)
80 (cm/εκατοστά) 673.57 (lt/λίτρα)
81 (cm/εκατοστά) 681.50 (lt/λίτρα)
82 (cm/εκατοστά) 689.26 (lt/λίτρα)
83 (cm/εκατοστά) 696.86 (lt/λίτρα)
84 (cm/εκατοστά) 704.29 (lt/λίτρα)
85 (cm/εκατοστά) 711.52 (lt/λίτρα)
86 (cm/εκατοστά) 718.56 (lt/λίτρα)
87 (cm/εκατοστά) 725.40 (lt/λίτρα)
88 (cm/εκατοστά) 732.01 (lt/λίτρα)
89 (cm/εκατοστά) 738.39 (lt/λίτρα)
90 (cm/εκατοστά) 744.52 (lt/λίτρα)
91 (cm/εκατοστά) 750.39 (lt/λίτρα)
92 (cm/εκατοστά) 755.96 (lt/λίτρα)
93 (cm/εκατοστά) 761.23 (lt/λίτρα)
94 (cm/εκατοστά) 766.16 (lt/λίτρα)
95 (cm/εκατοστά) 770.72 (lt/λίτρα)
96 (cm/εκατοστά) 774.86 (lt/λίτρα)
97 (cm/εκατοστά) 778.53 (lt/λίτρα)
98 (cm/εκατοστά) 781.65 (lt/λίτρα)
99 (cm/εκατοστά) 784.07 (lt/λίτρα)
100 (cm/εκατοστά) 785.40 (lt/λίτρα)