Κυλινδρική - Οριζόντια
Οι διαστάσεις της δεξαμενής σας:
Βασικές παράμετροι της δεξαμενής σας
Πόση ποσότητα περιέχει όταν μετράω κάποια εκατοστά;
Πόσα εκατοστά θα πρέπει να ανέβει όταν βάλω μια ποσότητα (σε λίτρα) - (υποχρεωτικά η προηγούμενη μέτρηση σε cm);