Οι διαστάσεις της δεξαμενής σας:
Παραλληλεπίπεδη
Υψος (cm/εκατοστά) Περιέχει (lt/λίτρα)
0 (cm/εκατοστά) 0.00 (lt/λίτρα)
1 (cm/εκατοστά) 10.00 (lt/λίτρα)
2 (cm/εκατοστά) 20.00 (lt/λίτρα)
3 (cm/εκατοστά) 30.00 (lt/λίτρα)
4 (cm/εκατοστά) 40.00 (lt/λίτρα)
5 (cm/εκατοστά) 50.00 (lt/λίτρα)
6 (cm/εκατοστά) 60.00 (lt/λίτρα)
7 (cm/εκατοστά) 70.00 (lt/λίτρα)
8 (cm/εκατοστά) 80.00 (lt/λίτρα)
9 (cm/εκατοστά) 90.00 (lt/λίτρα)
10 (cm/εκατοστά) 100.00 (lt/λίτρα)
11 (cm/εκατοστά) 110.00 (lt/λίτρα)
12 (cm/εκατοστά) 120.00 (lt/λίτρα)
13 (cm/εκατοστά) 130.00 (lt/λίτρα)
14 (cm/εκατοστά) 140.00 (lt/λίτρα)
15 (cm/εκατοστά) 150.00 (lt/λίτρα)
16 (cm/εκατοστά) 160.00 (lt/λίτρα)
17 (cm/εκατοστά) 170.00 (lt/λίτρα)
18 (cm/εκατοστά) 180.00 (lt/λίτρα)
19 (cm/εκατοστά) 190.00 (lt/λίτρα)
20 (cm/εκατοστά) 200.00 (lt/λίτρα)
21 (cm/εκατοστά) 210.00 (lt/λίτρα)
22 (cm/εκατοστά) 220.00 (lt/λίτρα)
23 (cm/εκατοστά) 230.00 (lt/λίτρα)
24 (cm/εκατοστά) 240.00 (lt/λίτρα)
25 (cm/εκατοστά) 250.00 (lt/λίτρα)
26 (cm/εκατοστά) 260.00 (lt/λίτρα)
27 (cm/εκατοστά) 270.00 (lt/λίτρα)
28 (cm/εκατοστά) 280.00 (lt/λίτρα)
29 (cm/εκατοστά) 290.00 (lt/λίτρα)
30 (cm/εκατοστά) 300.00 (lt/λίτρα)
31 (cm/εκατοστά) 310.00 (lt/λίτρα)
32 (cm/εκατοστά) 320.00 (lt/λίτρα)
33 (cm/εκατοστά) 330.00 (lt/λίτρα)
34 (cm/εκατοστά) 340.00 (lt/λίτρα)
35 (cm/εκατοστά) 350.00 (lt/λίτρα)
36 (cm/εκατοστά) 360.00 (lt/λίτρα)
37 (cm/εκατοστά) 370.00 (lt/λίτρα)
38 (cm/εκατοστά) 380.00 (lt/λίτρα)
39 (cm/εκατοστά) 390.00 (lt/λίτρα)
40 (cm/εκατοστά) 400.00 (lt/λίτρα)
41 (cm/εκατοστά) 410.00 (lt/λίτρα)
42 (cm/εκατοστά) 420.00 (lt/λίτρα)
43 (cm/εκατοστά) 430.00 (lt/λίτρα)
44 (cm/εκατοστά) 440.00 (lt/λίτρα)
45 (cm/εκατοστά) 450.00 (lt/λίτρα)
46 (cm/εκατοστά) 460.00 (lt/λίτρα)
47 (cm/εκατοστά) 470.00 (lt/λίτρα)
48 (cm/εκατοστά) 480.00 (lt/λίτρα)
49 (cm/εκατοστά) 490.00 (lt/λίτρα)
50 (cm/εκατοστά) 500.00 (lt/λίτρα)
51 (cm/εκατοστά) 510.00 (lt/λίτρα)
52 (cm/εκατοστά) 520.00 (lt/λίτρα)
53 (cm/εκατοστά) 530.00 (lt/λίτρα)
54 (cm/εκατοστά) 540.00 (lt/λίτρα)
55 (cm/εκατοστά) 550.00 (lt/λίτρα)
56 (cm/εκατοστά) 560.00 (lt/λίτρα)
57 (cm/εκατοστά) 570.00 (lt/λίτρα)
58 (cm/εκατοστά) 580.00 (lt/λίτρα)
59 (cm/εκατοστά) 590.00 (lt/λίτρα)
60 (cm/εκατοστά) 600.00 (lt/λίτρα)
61 (cm/εκατοστά) 610.00 (lt/λίτρα)
62 (cm/εκατοστά) 620.00 (lt/λίτρα)
63 (cm/εκατοστά) 630.00 (lt/λίτρα)
64 (cm/εκατοστά) 640.00 (lt/λίτρα)
65 (cm/εκατοστά) 650.00 (lt/λίτρα)
66 (cm/εκατοστά) 660.00 (lt/λίτρα)
67 (cm/εκατοστά) 670.00 (lt/λίτρα)
68 (cm/εκατοστά) 680.00 (lt/λίτρα)
69 (cm/εκατοστά) 690.00 (lt/λίτρα)
70 (cm/εκατοστά) 700.00 (lt/λίτρα)
71 (cm/εκατοστά) 710.00 (lt/λίτρα)
72 (cm/εκατοστά) 720.00 (lt/λίτρα)
73 (cm/εκατοστά) 730.00 (lt/λίτρα)
74 (cm/εκατοστά) 740.00 (lt/λίτρα)
75 (cm/εκατοστά) 750.00 (lt/λίτρα)
76 (cm/εκατοστά) 760.00 (lt/λίτρα)
77 (cm/εκατοστά) 770.00 (lt/λίτρα)
78 (cm/εκατοστά) 780.00 (lt/λίτρα)
79 (cm/εκατοστά) 790.00 (lt/λίτρα)
80 (cm/εκατοστά) 800.00 (lt/λίτρα)
81 (cm/εκατοστά) 810.00 (lt/λίτρα)
82 (cm/εκατοστά) 820.00 (lt/λίτρα)
83 (cm/εκατοστά) 830.00 (lt/λίτρα)
84 (cm/εκατοστά) 840.00 (lt/λίτρα)
85 (cm/εκατοστά) 850.00 (lt/λίτρα)
86 (cm/εκατοστά) 860.00 (lt/λίτρα)
87 (cm/εκατοστά) 870.00 (lt/λίτρα)
88 (cm/εκατοστά) 880.00 (lt/λίτρα)
89 (cm/εκατοστά) 890.00 (lt/λίτρα)
90 (cm/εκατοστά) 900.00 (lt/λίτρα)
91 (cm/εκατοστά) 910.00 (lt/λίτρα)
92 (cm/εκατοστά) 920.00 (lt/λίτρα)
93 (cm/εκατοστά) 930.00 (lt/λίτρα)
94 (cm/εκατοστά) 940.00 (lt/λίτρα)
95 (cm/εκατοστά) 950.00 (lt/λίτρα)
96 (cm/εκατοστά) 960.00 (lt/λίτρα)
97 (cm/εκατοστά) 970.00 (lt/λίτρα)
98 (cm/εκατοστά) 980.00 (lt/λίτρα)
99 (cm/εκατοστά) 990.00 (lt/λίτρα)
100 (cm/εκατοστά) 1,000.00 (lt/λίτρα)