Υπολογισμός και έκδοση κοινοχρήστων online, δωρεάν!

Καταχωρίστε τα διαμερίσματα σας, καταχωρίστε τα έξοδα της περιόδου, συμπληρώστε τα δεδομένα για τη θέρμανση και υπολογίστε τα κοινόχρηστά σας!

Διαμερίσματα

Προσθέστε όσα διαμερίσματα θέλετε απλά πατώντας το κουμπί 'προσθήκη διαμερίσματος' και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία τους.
Κάθε στιγμή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 'αποθήκευση διαμερισμάτων' για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει.
Πατώντας το κουμπί 'διαγραφή-Χ' μπορείτε να διαγράψετε κάποιο διαμέρισμα αν προσθέσατε παραπάνω απο όσα χρειάζεστε.
Α/Α Όνομασία διαμερίσματος Όνομα κατοίκου Όροφος Χιλιοστά Κοινοχρήστων Χιλιοστά Ανελκηστήρα Χιλιοστά Ιδιοκτητών Προς Πληρωμή ΔιαγραφήΤιμολόγια/έξοδα

Προσθέστε όσα έξοδα θέλετε απλά πατώντας το κουμπί 'Προσθήκη εξόδου/τιμολογίου' και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία τους.
Κάθε στιγμή μπορείτε να πατήσετε το κουμπί 'Αποθήκευση εξώδων/τιμολογίων' για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει.
Πατώντας το κουμπί 'διαγραφή-Χ' μπορείτε να διαγράψετε κάποιο τιμολογίο αν προσθέσατε παραπάνω απο όσα χρειάζεστε.
Α/Α Είδος/Κατηγορία Περιγραφή Ημερομηνία Ποσό ΔιαγραφήΘέρμανση

Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνουν υπολογισμοί/επιμερισμοί για τη θέρμανση.
Οι προσφερόμενες μέθοδοι καλύπτουν όλους τους πιθανούν τρόπους υπολογισμού.
Θέλετε να υπολογιστούν και δαπάνες θέρμανσης;